Ben Stokes

Ben Stokes, India vs England

Ben Stokes. (Photo: BCCI)

Ben Stokes 6