Harbhajan Singh , Chennai Super Kings

Harbhajan Singh , Chennai Super Kings

Harbhajan Singh. Credit: BCCI