Rashid Khan Jason Holder Wicket - CricketAddictor

Rashid Khan Jason Holder Wicket

LSG vs GT: Watch - Rashid Khan Bowls A Beauty To Trap Jason Holder Plumb LBW

LSG vs GT: Watch – Rashid Khan Bowls A Beauty To Trap Jason Holder Plumb LBW

Rashid Khan Jason Holder Wicket 1